Vereniging

Vereniging Studio 76 is gevestigd in Dordrecht.

Bankrekeningnummer:
NL14 INGB 0006261312
ten name van Studio 76 Dordrecht.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (KvK): 40321388.

Van onze statuten ligt een ondertekend exemplaar bij de KvK regio Rotterdam.