Lezing Kunstgeschiedenis door André

Datum/Tijd
31 jan 2024
20:00 - 22:00

Categorieën


Lezing Kunstgeschiedenis door André op 31 januari

De eerste lezing van André staat genoteerd voor 31 januari. Het hoofdthema van de lezingencyclus is: ‘De weg van het realistische naar de abstracte schilderkunst’. Vorige keer zijn we geëindigd met het werk van Mondriaan en zijn visie op een stijl die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. De Stijlgroep, een collectief van schilders, beeldhouwers, architecten en ontwerpers, heeft een grote invloed gehad op de vormgeving en de architectuur van de 20e eeuw.

In 1917 brak de Russische revolutie uit, ook daar moest een nieuwe vorm gevonden worden om de idealen van de revolutie te verspreiden; “Agitprop” , ageren en propageren. Het daaruit volgende “Suprematisme”, maakte net als bij de stijlgroep veelvuldig gebruik van geometrische figuren, daarbij werden de gewoonten van de Russisch-orthodoxe  icoonverering voortgezet met moderne eigentijdse afbeeldingen. Onder de Stalintijd werden de vertegenwoordigers van deze stroming als dissidenten beschouwd en moesten zij gedwongen overschakelen naar een sociaal – nationalistische stijl, het Sovjet realisme.

Mechanisatie en snelheid waren voor veel schilders een inspiratiebron, maar zoals vaak gebeurd ontstond er een tegenbeweging gebaseerd op het Symbolisme van Gauguin, het Expressionisme avant la lettre van Van Gogh en de psychoanalyse van Freud. De stromingen die daaruit voortkwamen vormen het onderwerp van deze avond.

Heb je zin in deze interessante en wervelende avond? Meld je dan snel aan. Woensdag 31 januari van 20.00 – 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur dan staat de koffie klaar. Er wordt een pauze gehouden met een hapje en een drankje.

Inschrijven voor de lezing op 31 januari

Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding bij Hans van Bodegom via de mail hansbodegom@gmail.com en door betaling van € 7,50 onder vermelding van lezing Kunstgeschiedenis 31 januari 2024 op NL14 INGB 0006 2613 12 ten name van Studio 76.