Schilderen en tekenen

Donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

Docent Wim van Broekhoven

Schilderles, tekenles

Er wordt rekening gehouden met een niveauverschil, en het feit dat sommigen graag hun eigen dingen willen maken. Die cursisten begeleidt Wim op de momenten waarop ze daar behoefte aan hebben.

Lesprogramma

Lesplan seizoen 2020/2021:
Als rode draad 3 thema’s: Stilleven, menselijk figuur en landschap.

Bij stilleven wordt ingegaan op beeldelementen vorm en volume.
Cursisten maken thuis foto’s van momentopnames zoals ontbijttafel, interieur, keukentaferelen en dergelijke. Deze gaan we beeldend analyseren.

Bij menselijk figuur gaan we in op proportie, anatomie en beweging, en emotie.

Bij Landschap wordt de nadruk gelegd op ruimte, ritme, compositie en kleur.

Alles bij elkaar een druk maar boeiend geheel.